Pikkujoulu + treffit

Aika: 26.-28.11.2021
Paikka: Kollan kalliopirtti Rauma

HUOMIOI TÄMÄ pikkujouluun tullessasi

"koronapassi"  koska osallistujamäärä ylittää 50 henkilöä

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys
 Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa
järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli
viisikymmentä (50) henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 22.11. – 22.12.2021.

    Noudatamme tätä allaolevaa vaihtoehtoa ! !

 Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön.
Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen
pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta.

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Liitteet